צילומי אוויר לשמירה ואבטחה

תצפיות בזמן אמת- צילום ושידור לאחור בזמן אמת מהרחפן אל הקרקע והצגת התמונה המתקבלת בעמדת החפ"ק

צילום אווירי הופך לאחרונה להיות כלי חשוב מאוד לחברות שמירה ואבטחה. צילום ושידור לאחור בזמן אמת מהרחפן לקרקע נותנת לחפ"ק יכולות פיקוד ושליטה מדויקים ואת תמונת המצב הבהירה ביותר האפשרית.

צילום אוויר במרחק מקורי ובתקריב למוקד הצילום

צילומי אוויר לשמירה ואבטחה מרחק רגיל  צילומי אוויר לשמירה ואבטחה - תקריב