צילום אווירי לרשיות מקומיות

תיעוד אחר השלכת פסולת לא חוקית, איתור ותיעוד מפגעים וזיהומים תברואתיים למיניהם על פני שטחים שונים, צילום שפכי נחלים, ופגיעות בשמורות טבע, ועוד...

 השימושים ע"י צילומי אוויר מרחפן ברשויות מקומיות מתאימים למחלקות הבאות:
 דוברות, בטחון, פיקוח, אירועים, הנדסה ,תכנון, ולמחלקה המשפטית של הרשות  המקומית.

זמינות גבוהה, מערכת שקטה ונגישה לתפעול בכל אתר וצילום נקודתי החל מגובה הקרקע ועל לגובה רב הינה יתרון משמעותי לשימושי רחפן בצילום אוויר ברשויות מקומיות. 

 

צילומים אוויריים לרשיות מקומיות

צילום אווירי לרשיות מקומיות  צילום אווירי לרשויות מקומיות