צילום אווירי למיפוי ומדידות מהאוויר

צילום אווירי למיפוי ומדידות מדויקות מתבצעות ע"י מערכת הרחפן של קופטרפיקס בטכנולוגיה חדשה

לאחר ביצוע הצילום והכנת אורטופוטו מיושר ומאוכן הניתן למדידה בתוכנות שונות.

אנו מיצרים מודלים שונים כגון :

DXF- מודל פוליגוני הניתן למדידה בתכנת אוטוקאד
DAM- מודל גבהים
PDF -הניתן לצפייה ומדידה גם בתלת מימד
KMZ - המציג את המתחם ישירות ומדויק על מפת גוגל כדור הארץ