צילום אווירי לבקרה חקלאית

מעקב השקיה ואיתור מיקום מדויק של דליפות והצפות בשטחים נרחבים, קבלת חוזי על מחסור או עודף בדישון, צילום נזקי אקלים ונזקי קרה להוכחת מידת הנזק.


צילומי אוויר לבקרה חקלאית - מקרי בוחן